Wednesday, May 11, 2011

రేప్ లో సుఖం (12 inches sulli)

 రేప్ లో సుఖం

పొలం  నుంచి  ఇంటికి  వెళుతున్న  రాధకి  ఎందుకో  తన  వెనక  ఎవరో  వున్నట్లు  అనిపించి  వెనక్కి  తిరిగి  చూసింది , కానీ   ఎవ్వరు  లేరు . మల్లి  నడవటం  మొదలు  పెట్టగానే  పక్కన  జొన్న  చేలో  ఏదో  శబ్దం  వినిపించి  అటు  చూసింది . ఇంతలో  ఎవరో  తన  తలపైన  ఏదో  సంచి  వేసారు . రాధా  నోరు  తెరిచేలోపే  ఎవరిదో  బలమైన  చేయి  ఆమె  నోరు  ముసుంది , మరి  కొన్ని   చేతులు  ఆమెని  పట్టుకొని  పైకి  లేపాయి , రెండు  నిమిషాల్లోనే  రాధా  ని  ఒక  జీప్  లో  వేసారు , జీప్  వేగంగా  కదిలి  అడ్డదారుల్లో  వెళ్ళింది .

 రాధా  కు  ఏమి  అర్ధం  కాలేదు . పొలానికి  రావటం  మొదటిసారి . ఊరిలో  faction   గొడవల్లో  రాధా  భర్త  ఇర్రుక్కుని  జైలు  పాలయ్యాడు . పంట  చేతికి  వచ్చే  సమయం  కావటంతో  రాధా  ఒక  సరి  పొలం  చూసి  పనులు  ఎలా  జరుగుతున్నాయో  చూద్దామని  వెళ్ళింది . రాధకి  పెళ్లి  అయ్యి  రెండు  సంవత్సరాలు  అయ్యింది . Faction   గొడవల్లో  ఆడవాళ్ళ  జోలికి  రారని  అంటే  ధ్యరంగా  వుంది , లేకపోతె  పుట్టింటికి  వెళ్ళిపోయేది . రాధా  ఇంకా  షాక్  లోనుంచి  తేరుకోకముందే  ఎవరివో  చేతులు  రాధా  వొల్లంత  ముట్టుకున్తున్నాయి . రాధా  కెవ్వున  కేక  పెట్టింది , కానీ  మొఖం  మీద  ప్లాస్టిక్  సంచి  ఉండటంతో  సౌండ్  బయటకు  రాలేదు .
 'అరి  నాయుడు  కాసేపు  అగారద , ఎలాగు  ఇది  మన  చేతుల్లో  పడింది  కదా ,
 ఎక్కడికి  పోద్ది ' అని  ఒక  బొంగురు  గొంతు   అంది .

 'లేదు  రెడ్డి , దీన్ని  చూస్తుంటే  జీప్  లోనే  ఎక్కాలని  వుంది ' అని  నాయుడు  గొంతు  పలికింది '

 'వొద్దురా , ముందు  ప్రకాష్   ఎంగిలి  చేసిన  తర్వాతే  మనం ' అని  అదే  బొంగురు
 గొంతు  అంది .

 రాధకి  వొనుకు  వొచ్చింది , ప్రకాష్  రెడ్డి  తమ్ముడే  గొడవల్లో  చనిపోయాడు , అంటే  తనని  వల్లే  ఎత్తుకేలుతున్నరన్నమాట ,ప్రకాష్  రెడ్డి   చాల  దుర్మార్గుడని  రాధా  విన్నది , కాని  అమ్మాయిల  జోలికి  వస్తాదనుకోలేదు .

 ఈలోగా   జీప్  ఎక్కడో  ఆగింది . రాదని  జీప్  లోనుండి  బయటకు  దించారు . అలాగే  ఏదో  ఇంట్లోకి  ఎత్తుకేల్లరు . లోపలాక్ i వెళ్ళిన  తర్వాత  రాదని  దించి  తలపైన  వేసిన  ప్లాస్టిక్  సంచి  తీసారు .ఒక  పెద్ద  పశువుల  కొట్టం  లాంటి  దాంట్లో  వున్నటు  రాధకి  అర్ధం  అయ్యింది . లోపల  కొందరు  కూర్చొని  మందు  తాగుతున్నారు . దాదాపు  పది  మంది  దాక  వున్నారు . అందరు  బలంగా , మీసాలతో , చూస్తేనే  బయపదేతట్లు  వున్నారు . రాధా  కళ్ళు  వానికి  కింద  కూలబడింది , మాటలు  రాలేదు , చేతులెత్తి  మొక్కింది ,'అన్న , నన్ను  వోదిలిపెట్టండి , మా  పుట్టింటికి  వెళ్ళిపోత ' అంటూ  దీనంగా  అడిగింది .

 'నిన్ను  వోదలక  వుంచుకున్తమ  ' అంటూ  ఒకడు  గట్టిగ  నవ్వాడు .

 'వోడులుతమే , కాని  నీతో  వీళ్ళందరూ  ఆడుకున్నాక   వోడులటం ' అంటూ 
 ఒకడు  అన్నాడు . అతనే  ప్రకాష్  రెడ్డి  అని  రాధకు  అర్ధం  అయ్యింది . అందరు
 అతనేమంతోదని  చూస్తున్నారు .

 ప్రకాష్  రెడ్డి  ఎత్తుగా  బలంగా  వున్నాడు . 40 వుంతదేమో . అందరు  తెల్లని  లున్గిలో  వున్నారు . ముగ్గురి  చేతుల్లో  తుపకులున్నాయి . మిగిలిన  వారి  వద్ద  వెతకోదవాళ్ళు   వున్నాయి . రాబందుల  మధ్య  పావురంలా   వుంది  రాధా  పరిస్తితి . ఏమి  చేయాలో  తోచతల్లేదు . వాళ్ళ  చూపులు  ఎప్పుడు  దడి  చేద్దామ  అన్న  తోడేళ్ళ  చూపుల్ల  వున్నాయి . రాధా  అందమైనదని  అందరు  అనుకుంటారు . ఎత్తుగా  వున్నా  రొమ్ములు , గుండ్రటి  పేదలు , రేచాగోట్టే  పిర్రలు , కసి  రేపే  తొడలు , రాదని  
 మధు  ఏరి  కోరి  పెళ్లి  చేసుకున్నాడు .

 'కానీ  రెడ్డి , తెల్లవార్లూ  ఎక్కినా  కరువు  తీరేటట్లు  లేదు '  అని  వొకడు
 అరిచాడు .

 రాధా  కోపంగా  వాడి  వైపు  చూసింది . 'ఏమే  అట్లా  చుస్తే  మేమెన్న  భయ  పడతామనుకున్నావా ', అంటూ  వాడు  దగ్గరకి  వొచ్చి   రాధా  గుబ  మీద  చెల్లున  వొక్కటి  ఇచ్చాడు . A దెబ్బకి  రాధకి  కళ్ళు  బైర్లు  కమ్మాయి .

 'అమ్మాయా ' అని  పెద్ద  కేక  పెట్టింది .

 'చూడు , మర్యాదగా  వొప్పుకొని  రాత్రంతా  వుంది  పొతే  మంచిగా  పొద్దున్నే  ఇంటికాడ  దిమ్పుతం , లేకపోతె  ఎట్లాగు  అయ్యేది  కాకా  మానదు , వొళ్ళు  హూనం   అవుతుంది ' అంటూ  ప్రకాష్  రెడ్డి  నిలబడ్డాడు . చిన్నప్పటినుంచి  ఎప్పుడు  దెబ్బ   ఎరగని  రాధా  కాసేపు  ఏమి  మాట్లాడలేదు , వీళ్ళు  తనని  వోదలరు  అని  మాత్రం   అర్ధమయ్యింది .వాళ్ళందరూ  తనని ...
 అమ్మో  తలచున్తేనే  రాధకి  చెమటలు  పోసాయి .

 ఈలోగా  వొకడు  వొచ్చి  రాధా  దగ్గర  నిలబడదు , 'ఏమే  రెడ్డి  చెప్పింది  వినిపించింద , లేచి  ఆ  పక్క  మీద  పాడుకో , పొద్దున్నే  పంపుతాం , లేట్  చేయకు ' అంటూ  రాధా  వెంట్రుకలు  పట్టి  లేపాడు . ఆ  లగుడుకి  రాధా  ప్రాణాలు  తోదినట్లయ్యింది . వాడిని  వొక్క  తోపు  తోసింది . అంటే  రాధా  రెండు  చెంపలు  చెల్లుమన్నాయి . ' లంజ  మంచిగా  చెపితే  వినవా ' అంటూ   ఒకడు  రాధా  పైటని  గట్టిగ  గుంజాడు . చీర  వుడి  వాడి  చేతిలోకి  వెళ్ళింది . రాధా  భయంతో  వాళ్ళ  వైపు  బేలగా   చూసింది . ఆ  కొట్టంలో  ఒక  మూలా  ఒక  పరుపు  దుప్పటి  వేసి  వున్నాయని  అప్పుడు  చూసింది . మల్లి   రాధా  చెంప  చెల్లుమన్నది . 'చెపితే  అర్ధం  కాదా  నీకు ' అంటూ  రాధా  ని  అటు  తోసాడు .

 రాధా  వెళ్లి  a పరుపు  మీద  పడింది , లంగా  మోకాళ్ళ  వద్దకు  వెళ్ళింది , భయంతో  రొమ్ములు  ఎగిరిపడుతున్నాయి . అక్కడ  వున్నా  వారి  చూపులన్నీ  ఆకలితో  వున్నాయి , తమ  వొంతు  ఎప్పుడా  అని  ఎదురుచూస్తున్నాయి . వాళ్ళ  జీవితాలలో    రాధా  వంటి  పిల్లని  వాళ్ళు  చూడలేదు . తెల్లగా  వున్నా  రాధా  కళ్ళను  చూస్తూనే  వాళ్ళ  మదపిచ్చి  లేచినిలబడింది . వాళ్ళ  మొడ్డలు  నెమ్మదిగా  లేచినిలబడ్డాయి . రాధకి  వాళ్ళ  చూపులు  చూస్తుంటే  పైప్రనలు  పైకే  పోయాయి .

 నెమ్మదిగా  ప్రకాష్  రెడ్డి  వొచ్చి  పక్కన  కూర్చున్నాడు , గట్టిగ  జకెత్ను  పట్టుకు  లాగాడు , హుక్స్  వుడు  జాకెట్  విడిపోయింది , లోపల  ఏమి  లేకపోవటంతో  రొమ్ములు  రెండు  బయటపడ్డాయి , భయంతో  గట్టిగ  ఊపిరి  తీస్తున్డడంతో  అవి  ఎగిరి  పడుతున్నాయి . ప్రకాష్  రెడ్డి  చేతులు  వాటి  పైకి  వెళ్లి  కసిగా  వాటిని  నలిపాయి . నేప్పితో  రాధా  'అమ్మా ' అని  అరిచింది . 'మీ  అమ్మనికుడా  వస్తే  పక్కలో  వేసుకున్తమే ' అంటూ  ప్రకాష్  రెడ్డి  ముచ్చికలను  గట్టిగ  నలిపాడు .అంట  మంది  ముందు  అల  కావటంతో  రాధా  సిగ్గుతో  చచ్చిపోయింది , ప్రాణం  పోయిన  బాగుందని  అనుకుంది . 'అన్న  వొదిలిపెట్టు , నీకు  దండం  పెడతా ' అంటూ  చేతులు  ఎత్తి  మొక్కింది .

 'నా  తమ్ముడు  ఇలాగే  మొక్కడే , నీ  మొగుడు  వినలేదు ' అంటూ  ఈడ్చి  మొఖం  మీద  కొట్టాడు . పెదం  పగిలి  రక్తం  బయటకు  వొచ్చింది . రాధా  మిద    నుండి  అన్ని  ఆలోచనలు  వెళ్ళిపోయి , భయం  నిండిపోయింది . ప్రకాష్  రెడ్డ y ఒక  చేత్తో  లంగా   పైకి  లేపాడు . రాధా  బలిసిన  తొడలు  తెల్లగా  బయట  పడ్డాయి . అవి  చూడగానే  అందరు  పేదలు  తడుముకున్నారు .
 వాళ్ళకి  పిచ్చి  ఎక్కినట్లయ్యింది .లంగా  కిందకి  జరిపే  ప్రయత్నం  కూడా   రాధా  చేయలేదు , భయంగా  తనమీద్  పడపోతున్న  మృగం  వైపు   చూస్తూ  వుంది  పోయింది . ఆ  చేతులు  రాధా  తోడాలని  పట్టుకొని  నలిపాయి . నున్నని  ఆ  బలిసిన  తొడలు  నలుపుతుంటే  ప్రకాష్  రెడ్డి  మొడ్డ  గడ్డపార  లేచినట్లు  లేచింది . ' అందరు  అంటే  ఏంటో  అనుకున్న , నువ్వు  నిజంగానే
 మంచి  లంజవే ' అంటూ  ప్రకాష్  రెడ్డి  చేయి  రాధా  తొడల  మధ్యకు  వెళ్ళింది . అప్రయత్నంగా  రాధా  తొడలు  ముసుకున్నాయి , అంటే  మల్లి  రాధా  గుబ  గుయ్యిమంది . 'తెరువు  లంజ ' అంటూ  మొరటుగా  లంగాని  నడుమ్పైకి  తోసాడు . రాధా  తొడలు , మధ్యలో  చిన్న  గుబురు  అందరికి  స్పష్టంగా  కనపడుతున్నాయి . భయంతో  రాధా  కళ్ళు   కొంచెం  విడదీసింది . ప్క్కసరిగా  రెండు  వెళ్ళు  రాధా  యోని   లోకి  తోసాడు , రాధా  మల్లి  గట్టిగ  అరిచింది  కానీ  భయంతో  కళ్ళు  ముయలేదు .

 రాధా  లోపల  అతడి  వెళ్ళు  కదులుతున్నాయి , మొరటుగా  అవి  లోపల  అటు  ఇటు  కదిలాయి . రాధా  పూకు  తిఘ్త్గా  ఉండటంతో  దాన్ని  లూసె  చేసే  పనిని   చేస్తున్నాడు . గట్టిగ  తన  చేతుల్లో  చిక్కుకున్న  లేద్య్తో  సింహం  అడుకునట్లు  ఆడుకుంటున్నాడు . రాధా  పై  పొరలను  విడదీసాడు , ఇంకో  చేత్తో  రోమ్ములని  పిండి  పిసికినట్లు  పిసుకుతున్నాడు . బిగుతైన  రొమ్ములను  నలుపుతుంటే  ప్రకాష్  రెడ్డి  కి  ఇక  ఆగలేదు . లేచి  లుంగి  విప్పి   పక్క  పారేసాడు , ద్రవేర్  తీసి  పక్కనేసాడు , రాధా  కాళ్ళ  మధ్య  కురుచున్నాడు , కసిగా  రాదని  ఏదో  చేయలన్నట్లున్నాయి  అతని  చూపులు . రాధకి  జరగపోఎది  తెలుస్తున్నది , తను  దాన్ని  అపలేనని  అర్ధమయ్యింది , చుట్టూ  ఆకలి  గొన్న  తోదేల్లల  పదిమంది  చూస్తుండగా
 తను .... సిగ్గుతో  చాచ్చిపోతున్నది . కళ్ళు  గట్టిగ  మూసుకుంది . ప్రకాష్  రెడ్డి  తన  చేతులతో  రెండు  తోడాలని  విడదీశాడు . నల్లగా  నిగనిగలాడుతున్న  తన  మోద్దని  రాధా  పూకు  దగ్గరకి  చేర్చాడు , గురిచూసి  విడిచిన  బాణంలా  వొక్కసారి  దాన్ని  రాధాలోకి  దించాడు .రాధకి  తెలవకుండానే  నోట్లో  నుండి  కెవ్వుమని  కేక  బయటకు  వొచ్చింది . ప్రకాష్  రెడ్డి  మొడ్డ  సగం  దాక  దిగింది . తనని  చీల్చుకొని  ఒక  గడ్డపార  లోపాలకి  దూసుకు   వోచినట్లనిపిచింది . 'ఏమే , నీ  మొగుడు  నిన్ను   దేన్గడ ' అంటూ  మల్లి  గట్టిగ  లోపాలకి  తోసాడు . మల్లి  రాధా  అరిచింది ,తన  ద్వారం  వద్ద  వున్నా  మడతలు  మదటపడి  మంట  పుట్టాయి . ప్రకాష్  రెడ్డి  కి  గర్వంగా  అనిపించింది . తన  శత్రువు  భార్య  తన  కింద  వుంది . దాన్ని  తను  ఆక్రమించుకున్నాడు . తన  దెబ్బలకి  అది  అరుస్తుంది . ప్రకాష్  రెడ్డి  మొడ్డ  ఇంకా  పెరిగింది .

 రాధా  మొగుడి  మొడ్డ  కంటే  లావుగా  వున్నా  ప్రకాష్  రెడ్డి  మొడ్డ  దడి  ముందు  రాధా  అల్లదిపోయింది . మోటుగా , తనని  హిమ్సించడమే  లక్ష్యంగా  చేస్తున్న  దాడికి  రాధా  కళ్ళు  భైర్లుగామ్మాయి .  ఇంకా  పదిమంది  చుస్తున్నరనే  విషయంతో  రాధా   ఇంకా   చచ్చిపోయింది . ప్రకాష్  రెడ్డి  రెండు  చేతులు  రెండు   రొమ్ముల్ని  నలుపుతున్నాయి , వొంగి  ఎడమ  రోమ్ముని  గట్టిగ  కొరికాడు . రాధా  మల్లి  అరిచింది .మెల్లగా  ప్రకాష్  రెడ్డి   తన  మోద్దని  బయటకు  తీస్తుంటే  రాధా  ఊపిరి  పీల్చుకుంది . కాని  అది  ఒక్క  క్షణం  మాత్రమే , మల్లి   గట్టిగ  తోసాడు , ఈ  సరి  ఇంతకూ  ముందు  కంటే  లోతుగా  దించాడు , మల్లి  రాధా  ప్రాణం  విలవిల  లాడింది . ప్రకాష్  రెడ్డి  క్రురంగా  నవ్వాడు ,' ఏమే , బాగుందా ' అని  మల్లి  రొమ్ముల్ని  కొరికాడు . 'చెప్పు ' అంటూ  మల్లి  కోరక  పోతుంటే  రాధా  'నెప్పి , వొద్దు '
 అని  అరిచింది .

 ఇక  ప్రకాష్  రెడ్డి  దడి  మొదలయ్యింది , మెల్లగా  తన  మొడ్డ  బయటకు  తీయటం , దాన్ని  గట్టిగ  లోపాలకి  తోయటం , సరిగ్గా  అప్పుడే  రాధా  రోమ్ములని  గట్టిగ   కొరకటం , రాధా  విలవిలలాడుతుంటే  అతని  కసి  ఇంకా   పెరిగిపోయింది . రెండు  చేతులతో  సండ్లని  పిసకటం  ఎక్కువచేసాడు . రాధా  కి   వుపిరిఅదట్లేదు . సరిరం  చిత్రహింసలకు  గురిఅవుతునట్లుంది .

 ఈలోగా  పక్కన  ఉన్నవారిలో  ఒకడు  తన  లుంగి  ని  పక్కకి  జరిపి  మోద్దని  బయటకు  తీసి  రాధా  వైపు  చూసి  నవ్వాడు . దీనికే  ఇంట  అరుస్తున్నావు  అంజిగాడు  ఎక్కితే  ఏమంటావో  అని . మరొకడు  ఇది  పుకులో  పెడితేనే  ఇంత  అరుస్తుంది , గుద్దలో  పెట్టినప్పుడు  ఏమంటుంది  అంటూ  జోకులు  వేయసాగారు . వారి  బూతులు , నవ్వులు , చూపులు , ప్రకాష్  రెడ్డి  దొబ్బుడు  అన్ని  కలిపి   రాధకి  నరకంలో  వున్నట్లు  అనిపించింది . చుట్టూ  వున్నా  పదిమంది  రాధా  కేసి   ఆశగా  చూస్తున్నారు , రెండు  కళ్ళు  విడిపోయి , ప్రకాష్  రెడ్డి  దొబ్బుడికి  పైకి  కిందకి  కదులుతున్న  రాధా   శరీరం , దానితోపాట్ e వూగుతున్న  రొమ్ములు , రాధా  కేకలు  వారి  మదపిచ్చిని  ఇంకా  పెంచాయి .ప్రతి  వోక్కడి  చేయి  వాడి  మోడ్డ్డ  మీదనే  వుంది .

 ప్రకాష్  రెడ్డి  పూర్తిగా  దిన్చేసాడు , ఇక  రాధా  లోపల  స్తలం  లేదు , రాధా  శరీరం  చీల్చినట్లుగా  వుంది .వాడి  బలం  ముందు  రాధా  చిగురుటాకుల  వోనుకుతున్నది . రాధా    లోపాలకి  దించి  ఇంకా  లోపాలకి  వేల్లలన్నట్లు  గట్టిగ  గుద్దాడు . రాధా  కెవ్వున  మల్లి  అరిచింది . ఇక  గట్టిగ  స్పీడ్గా  దేన్గతం  మొదలెట్టాడు . వాడి  దెబ్బలకి  రాధా  ద్వారం  లూసేయ్యింది . హటాత్తుగా  దొబ్బతం  ఆపి ,' చెప్పు  ఎలా  వుంది ' అని  అడిగాడు .'నెప్పి ' అంటే  ఇంకా  గట్టిగ  దేన్గుతదని  బాగుంది  అని  తలూపింది . మల్లి  లోపాలకి  తోసాడు , ఒక  చేయి  కిందకి  వెళ్ళింది , రాధకు  అర్ధం  కాలేదు , హటాత్తుగా  రెండు  వెళ్ళు  గుద్దలోకి  తోసాడు , రాధా  విలవిలలాడింది . తన  మొగుడు  గుడ్డని  ఎప్పుడు  ముట్టుకోలేదు . 'వొద్దు , వొద్దు ' అంటూ  అరిచింది , వెంటనే  తన  తప్పు  ఏంటో  తెలిసింది , ఇంకా  గట్టిగ  ఇంకా  లోపాలకి  గుచాడు . అప్పటికి  పదిహేను  నిముషాలు  అయ్యాయి , ఇది  ఎప్పుడు  ఆగుతుందో  అర్ధం  కావటంలేదు , రొమ్ములు ,కళ్ళు ,పూకు , గుడ్డ  అన్ని  నెప్పి  పుడుతున్నాయి  రాధకి .

 హత్తాటుగా  ప్రకాష్  వుగుడులో  వేగం  పెరిగింది . ఇంకా  లోతుగా  దించాలని  ప్రయత్నం  చేస్తున్నాడు ,' ఇంకా  తెరవ్వే  లంజ ' అంటూ  గట్టిగ  తోస్తున్నాడు , లోపల  వాడి  మొడ్డ  సైజు  పెరిగింద్ i, మనిషి  వుగిపోతున్నాడు . రాధా  సుద్దేన్గా  భయం  వేసింది , వీడు  లోపల  కార్చి  తనకు  కడుపు  తెస్తే  అని , ప్రకాష్  రెడ్డి  ని  బయటకు  నెట్టాలని  నడుము  పైకి  ఎత్తింది , అయితే  అంతకు  రెండింతల  బలంతో  మల్లి  దించాడు . రాధా  రెండు  బుజాలు  పట్టుకొని  గట్టిగ  ఊగటం  మొదలెట్టాడు , 'లంజ  ఎంత  బాగున్నావే ' అంటూ  వొక్కసారి  తోసి  కార్చెసాడు .రాధా  కదలకుండా  గట్టిగ  పట్టుకున్నాడు . వాడి  రసం  రాధా  పుకులోకి  బస్సు  బస్సున  చిమ్మి  పుకుంట  నిండింది .
 అప్పుడు  కానీ  వాడు  మెల్లగా  లేచాడు . 'ఇక  మీ  పని  కనియందిరా ' అంటూ   విజయగర్వంతో  లుంగి  తీసుకొని  పక్కకి  వెళ్ళాడు . రాధా  కళ్ళు  ముసేలోగా  పెద్ద  మీసలవాడు  ఒకడు  వాటిమధ్యలోకి  వోచాడు .

 అప్పటికే  వాడు  లుంగి , ద్రవేర్  విప్పి  వున్నాడు , ఎ  మాత్రం  ఆలస్యం  చేయకుండా  వాడు  మంచి  వేడి  మీద   వున్నా  అమ్బోతు  ఆవుని  ఎక్కినట్లు  రాదని  ఎక్కాడు . సర్రున  వాడి  మొడ్డ  దిగినప్పుడు  మొదటిసారి  నెప్పి  కలగలేదు . అప్పటికే  రాధా  పూకు  ప్రకాష్  రెడ్డి  కరచిన  రసాలతో  నిండి  వుంది . తపాక్ , తపాక్  మంటూ  మీసలవాడు  లోపాలకి  దూర్చటం  మొదలెట్టాడు . రాధా  కళ్ళని  భుజాల  మీద  వేసుకున్నాడు ,మొత్తం  ప్రపంచంలో  రాధా  పూకు  తప్ప  ఇంకేమి  లేదన్నట్లు  వాడు  బలమంతా  పెట్టి  తోయటం  మొదలెట్టాడు . రాధకి  నరకం  కనిపించింది . రాధా  అరుపులు  పాకంత  మోగాయి . వాడు  మాత్రం  రాధా  నడుముని  పైకి  లేపి  దిన్చుతున్నాడు , వాడి  మొఖమంతా  అదోకరకమైన  ఆనందం . పది  నిముషాలు  దెంగి  వాడు  కర్చేసుకున్నాడు .రాధా  తొడలు , పొట్ట  అంట  రసాలు  కారుతున్నాయి . నడుము  హునంయ్యింది .

 అందరు  ఏమి  మాట్లాడకపోవటంతో  ఏమయ్యింది  అని  కళ్ళు  తెరిచి  చూసింది . వొక్కసారి  ఉలిక్కిపడింది .అటువంటి  మొడ్డ  ఉంటుందని  రాధా  ఎప్పుడు  ఊహించలేదు .కుబుసం  విడిచిన  పాములాగా  నల్లగా  మెరుస్తున్న  12 అంగుళాల  మోడ్డతో  వొకడు  తన  కాళ్ళ  మధ్య  వున్నాడు . భయంతో  రాధా  వొద్దు , వొద్దు  అని  అరిస్తే  వాడు  నెమ్మదిగా  నవ్వి , నేను  నెమ్మదిగా  చేస్తానులేవే , భయపడకు , అంటూ  తొడల  మధ్య  కూర్చున్నాడు .

 వొక  లుంగి  తో  రాధా  పైని  రసాలను  తుడిచాడు , రాధా  పొట్టని  మెల్లగా  నిమిరి , పూకు  పయలని  సవరదీసాడు .వాడి  స్పర్సలో  ఎక్కడ  మొరటుతనం , హింస  కనపడలేదు , అర్ధ  గంట  నరకం  తర్వాత  ఎందుకో  రాధా  కి  హాయిగా  అనిపించింది . తెలియకుండానే  కళ్ళు  బాగా  వెడల్పు  చేసింది . అంజిగాడు  మెల్లగా  తన  మోడ్డతో  రాధా  పూకు  పైన  రాసాడు . అప్పటికే  వసివున్న  రాధా  రేమ్మలకు  హాయి  అనిపించింది . మెల్లగా  వాడు  పూకు  లోకి  నెట్టాడు , మొడ్డ  చిన్నగా  లోపాలకి  దూరింది . ఇంకా  కొంచం  లోపాలకి  తోసాడు , రాధా  పూకు  వాడి  మోద్దకి  దరి  కల్పిస్తూ  సగాసాగింది , ఎంత  సాగిన  వాడిది  ఇంకా  పెద్దగ  అవుతున్నది .పూకు  పై  బాగాన  రాసుకొని  రాధా  క్లిట్  అదిరింది . రాధకి  తెలియకుండానే  నోట్లోనుంది  ములుగు  వొచ్చింది . ఇంకా  లోపాలకి  దించాడు , ఇంకా  వొద్దు  అన్నట్లు  వాడి  వైపు  చూసింది . మెల్లగా  , చిన్నగా  లోపాలకి  జరుపుట్టునాడు , సగం  వెళ్ళేటప్పటికి  ఇంకా  స్తలం  లేదనట్లు  బిర్రుగా  అయ్యినిది .

 వాడు  మెల్లగా  మొదట  అంటే  లోపాలకి  బయటకు  తీయటం  పెట్టటం  మొదలెట్టాడు . రాధా  వొంటి  నిండా  వొక  రకమైన  మత్తు  నిండింది . శరిరం  తన  చేతుల్లో  లేకుండా  పోయింది . పెళ్ళయి  రెండు  సంవత్సరాలు  అయిన  ఇటువంటి  హాయి  ఎప్పుడు  కలగలేదు . తన  పైన  వున్నవాడు  తనని  పూర్తిగా  ఆక్రమించుకొని  సుఖం  ఇస్తే  బాగుందనిపించింది . హటాత్తుగా  రాధకి  తన  పరిస్తితి  గుర్తుకువోచ్చింది . ఇదేంటి  తను  రేప్  లో  సుఖం  పొందుతున్నాడ  అని  ఆశ్చర్యపోయింది . రేప్  ని  ఆపలేనప్పుడు  రేప్  ని  ఆనందించు  అని  ఎవరో  అన్నది  గుర్తుకువోచ్చింది .కల్లెగేకి  వెళ్లి  చదువుకున్న  తను  వొక  రౌడీ  తనని  రేప్  చేస్తుంటే  తనకి  ఈ  హాయి  ఎలా  కలుగుతుందో  రాధకి  అర్ధం  కాలేదు .

 అంజి  గడు  మెల్లగా  ముందుకి  కదులుతున్నాడు . వాడు  జీవితంలో  ఇటువంటి  అమ్మాయిని  చూడలేదు , చూస్తాననే  ఆసలేదు . దొరికిన  దాన్ని  జాగ్రత్తగా  వోదలకుండా  అనుభవించాలని  వాడి  ఆశా . రాధా  శరీరంలోని  ప్రతి  అంగుళం  వాడికి  ఆశ్చర్యం  కలిగిస్తున్నది . తన  వస్తువు  పడు  కకుదన్నట్లు  వాడు  రాధా  ని  నెమ్మదిగా  ఎక్కుతున్నాడు . వాడు  లోపాలకి  తోసినప్పుడల్లా  వాడి  సైజు  రాధా   క్లిట్  ని  రుద్దుతున్నది . రాధా  నోట్లో  నుండి  మూలుగులు  వస్తున్నాయి . అక్కడున్న  వారిలో  వొకడు  అంజి  గడు  దీన్ని  దరికి  తెచ్చడుర  అనటం  రాధకి  వినిపించింది . కానీ  అది  పట్టించుకొనే  స్తితిలో  రాధా  లేదు . అంజి  గడు  కష్టపడి  మూడొంతులు  దించాడు . ఇక  వాడు  కూడా  ఆవేశం  ఆపుకోలేకపోతున్నాడు . కొంచం  గట్టిగ  తోసాడు . రాధా  నోట్లోనుంది  బదో , ములుగో  తెలియని  శబ్దం  వచ్చింది .

 మల్లి  తోసాడు , రాధా  గట్టిగ  మూలిగింది , రెండు  చేతులతో  వాడి  భుజాలు  పట్టుకుంది , కళ్ళు  వాడి  నడుము  మీద  వేసింది , ఇక  అంజి  గడు  గట్టి  దెబ్బలు  వేయటం  మొదలెట్టాడు , ప్రతిసారి  వాడి  మొడ్డ  కొంచెం  లోపాలకి  దిగుతున్నది ,రాధా  శరిరం  ఇంకా  సాగి  వాడికి  స్తలం  చూపెట్టాలని  వాడిని  మొత్తం  రానివ్వాలని  అరతపడుతున్నది .

 అంజి  గది  దెబ్బలు  స్పీడ్  అందుకున్నాయి ,రాధా  మూలుగులు  పెరిగాయి ,అందరు  కళ్ళార్పకుండా  రాదనే  చూస్తున్నారు , అందరి  మొడ్డలు  నిటారుగా  వున్నాయి , ఇదంతా  రాధకి  తెలుస్తున్న  దాన్ని  పట్టించుకునే  స్తితిలో  లేదు . ఇంకా  ఏదో  కావాలి  అనే  ఆరాటం  పెరిగింది . అంజి  గది  వొక్కసారి  సర్రున  పూర్తీ  బలం  తో  దించాడు , రాధా  కెవ్వున  అరిచిన   వాడు  ఎక్కడ  తీస్తాదోనన్న  బయంతో  వాడిని  కరుచుకుంది . రాధా  కి  ఇప్పుడు  ప్రపంచం  లో  అంజి  గది  మొడ్డ  తప్ప  ఇంకేది  పట్టేటట్లు  లేదు . తన  మొగుడు  రెండు  సంవత్సరాలు  తనని  ఎక్కినా  ఎప్పుడు  తనకి  హాయి  కలగలేదు . చీర  ఎత్తి  మాట్లాడకుండా  ధన  ధన  ఎక్కి  దెంగి  కర్చేసుకొని  అటు  తిరిగి  పోడుకుంటాడు . కానీ  ఇది  అలలేదు , శరిరం  తెలికయ్యింది , తన  నరాలు  ఎక్కడో  లేచినిలబడ్డాయి , అంజి  గడు  లోపాలకి  తోసినప్పుడు  నరాలు  తెగుతున్నాయి , బయటకు  పోకుండా  ఆపమని  గట్టిగ  పట్టుకున్తున్నాయి , రాధా  శరీరంలో  ఇన్నాళ్ళు  కలగని  హాయి  మొదల్లయ్యింది . తనకు  ఏదో  అవుతుందని  అర్ధం  అయ్యింది . తను  నడుము  ఎగరేస్తున్నది , వాడు  ఇంకా  గట్టిగ  దేన్గాలని  కోరుకుంటున్నది . రాధా  కోరిక  అర్ధం  అయినట్లుగా  అంజి  గడు  తన  బలమంతా  పెట్టి  కదిలాడు , వాడి  దెబ్బలకి  రాధా  చిగురుటాకుల  వోనుకుతున్నది , తపాక్ , తపాక్  మనే  శబ్దాలు  మారుమోగుతున్నాయి . రాధా  ములుగులతో  కొట్టం  నిండింది .

 హటాత్తుగా  తన  శరిరం  మొత్తం   ఏదో  ఆపుకోలేని  ఆవేశంతో  వున్నట్లు  రాధకి  అనిపించింది . ఏదో  మత్తు  కమ్ముకుంటున్నది , ఆ  హాయి  భరించలేనిడిగా  వుంది , తనని  ముంచేట్టుతున్నది . ఒక  పెద్ద  కేక  రాధా  నోట్లో  నుండి  బయటకు  వొచ్చింది . సరిరం  గట్టిగ  బిగుసుక  పోయింది .తనలోనుండి  ఏవో  ద్రవాలు  వురి  తనను , అంజి  గది  మోద్దని  మున్చేట్టుతునట్లు  అనిపించింది . కాసేపు  తల  గిర్రున  తిరిగింది . అంజి  గడు  రాధా  కర్చేసుకున్నాడని  గమనించాడు , గట్టిగ  అమ్బోతు  కుమ్మినట్లు  కుమ్మసాగాడు , రాధకి  మల్లి  మల్లి  అదే  ఫీలింగ్  కలుగుతున్నది , జీవితంలో  అనుభవించని  హాయిని  అనుభవిస్తున్నది .

 అంజి  గది  వుపులకి  నెల  అదురుతుంటే  అందరు  కళ్ళు  విప్పుకొని  చూస్తున్నారు . అంజి  గడు  ఇట్లా  దేన్గతం  వాళ్ళు  ఎప్పుడు  చూడలేదు . అంజి  గడు  బ్రేక్  పైన  కాలు  తీసిన  బండి  ల  వుగిపోట్టున్నాడు , వాడికి  స్వర్గం  ఇంకెంతో  దూరం  లేదు  అనిపించింది . వాడి  మొడ్డ  వుబ్బతం , రాధకి  తెలుస్తూనే  వుంది . వాడి  ఆవేశం , దెబ్బలు  రాధా  వొంటిని   హూనం  చేస్తున్న  అందులో  హాయి  వుందనిపించింది . అంజి  వొక్కసారి  ములిగి  గట్టిగ  నెట్టి  రాదని  కరుచుకుపోయాడు . వాడి  మొడ్డ  రాధా  పుకుని  రసాలతో  నిమ్పసాగింది , వాడు  రసాలు  అల  వోడులుతునేవున్నాడు .రాధా  పూకు  నిండి , బయటకు  వోచి  కిందకి  కరసగాయి .వీడి  రసాలతో  తనకు  కడుపు  కచితంగా  వొస్తుందని  రాధకి  అనిపించింది . కార్చి  కార్చి  మెల్లగా  అంజి  గడు  రాధా  మీద  నుండి  లేచాడు . రాదని  తృప్తి  గ  చూసుకున్నాడు .రాధా  నిండా  వాడి  రసాలే . ఇక  vopikalenatlu Radha pakkaku tirigi kallu musukundi. Kani dunnapotu meedapaddatlu marokadu vochchi Radha todalu vidadeesi. Radha meeda ekkadu, malli dengudu modalayyindi....

Radha ni ekkinavadu speedga vugatam modalettadu. Appatike karina rasalato radha puku jarudu bandalagundi. Radha vollanta neppulu modalayyayi. Aragantaku paiga todalau vidadeesi undatamto kallu

 Vipareetamaina neppulu pedutunnayi. Radha badhato mulugutunte vadu rechipotunnadu. Radha rommula meeda chetulu vesi pisakadam modalettadu. Vaddu, vaddu ani radha ariste vadikedo sadhinchina garvam. Kasepu vugi vugi vadu kuda karchesadu. Vadu levagane inkokadu radha kalla madhyaku vochchadu. Enta mandi tanapaina ekkutunna vishayam kuda radhaki telavatamledu. Vollu hunam avatamto Kallu musukupoyayi. Magata nidhraloki jaripoyindi. Kallu malli terichesariki inkokadu kalla madhyaki vochchi dengutunnadu. Dadapu padi mandi radhani dengi vodilaru. Radha puku pachchi pundu ayyindi. Vallu navvukuntu mandu tagutu radha meeda jokulesukunnaru. Radha pakka meeda nundi kuda legavaleka poyindi. Alage padukuni vundi poyindi.

 Appatike ratri kavatamto prakash reddy jeep teesukoni vellipoyadu. Vadi venta naluguru vellaru. Inka sumaru aruguru akkade vunnaru. Radha daham ante vallu manchineellu itcharu. Vallu techukunna biryani packets radhani tinamani balavantam pettaru. Rendu muddalu pettukunna radha tinalekapoyindi.

 Baaga mandu taagi vallu nidrapoyaru. Obulesu radhaki kapalaga kurchunnadu.vallu tanani emicheyalanukuntunnaro radhaki ardham kaledu. Andaru podukunnaranukunna tarvata radha mellaga obulesu daggaraki vellindi. Obulesu kamam nindina kallato radhani chusadu. Vadi korika radhaki ardham ayyindi. Chetuletti mokkindi. Nannu vellaneeyi antu. Obulesu radha vaipu jaliga chusadu. Vadiki telusu Prakash reddy vallu radhani bombai variki ammabotunnarani.

 Radha tana pakkana padi vunna langato vollu tuduchukundi. Obulesu Korika teeriste tanani vidichipedatademo ani mellaga obulesu daggaraku jarigi vadi todala meeda cheyi vesindi. Appatike obulesu modda gattiga lechivunnatlu gamaninchindi. Lungi painunde vaadi moddani nimirindi. Dani size, vedi radhaki ascharyam kaligistunnayi. Mellaga cheyi lungi lopalaki durchi danni nimirindi. Obulesuki ika avesam agaledu. Radha talani pattukoni tana kalla madhyaku tosadu. Radha mokhaniki vadi modda vechchaga tagilindi. Obulesu emi korukuntunnado radhaki ardham ayyindi. Tana bharta kuda tanani cheekamani chala sarlu force chesadu. Appudappudu tanu cheekindi.

 Tanaki ishtam lekapoyina aa pani chesindi.ippudu obulesu korika teeriste tanani vidichipedatademo. Andaru mandu taagi manchi nidralo vunnaru. Radha mellaga tana pedalu vippi obulesu moddani muddu pettukundi. Vadi modda inka size perigindi. Obulesu kallu inka vedalpu chesadu. Lungini vippi pakkana padesadu. Obulesu sumaru aradugulu vunnadu. Vadi sariram inapa mukkalagundi. Radha mellaga vadi modda painundi kindi varaku nalukato nakindi. Obulesu notinundi mulugu vochchindi. Radha talani gattiga pattukunnadu. Radha vadi modda modalni mellaga pedala madhya pettukuni gattiga pedalanu danikesi nokkindi. Obulesu gattiga muligadu. Migilina vallu lestaremonani radhaki bhayam vesindi. Talalepi obulesuni belaga chusindi. Bhayam ledu, vallu mandu kotti mastuga podukunnaru. Podduna daaka enugulu ekkina legavaru ani annadu.

 Radhaki dhyryam vochchindi. Obulesu moddani inka konchem notloki teesukundi. Vechchaga, mettaga tana modda chuttu pamulaga chuttukuntunna radha pedalu, nalukalato obulesulo kamam kattalu tenchukundi. Radha rommulani gattiga nokkadu. Radha notlo nundi chinna mulugu vochchindi. Obulesu modda purti size ki perigipoyindi.
 Idi tana notlo etla pattuddo radhaki ardham kaledu.

 Obulesu radha talani rendu chetulato pattukoni tana moddani gattiga radha notloki tosadu. Vaadi modda radha gontu lopala guchchukundi. Radhaki vupiradaledu. Notlo nundi ardham kani sabdalu vochchayi. Tanu vurukunte vadu ilage chestadani radha tana talani mellaga paiki kindaki vupasagindi. Obulesuki swargamlo vunnatlu vundi. Ee hayi vadu eppudu anubhavinchaledu. Radha notini dengatam modalettadu. Mundu mellaga modalayina vadi dengudu vupandukundi. Radhaki vupiri andaka vilavilaladindi. Konta sepatiki kani radhaki vadi dengudu madhya vupuri ela peelchukovalo ardham ayyindi.

 Obulesu chetulu radha vollanta tadumutunnayi. Rommulu, muchchikalu naligipoyayi. Pirralanu pattukoni nokkutunnadu. Neeyamma, kukkalaga bhale cheekutunnave antu vadu speed penchadu. Vadi modda vubbi radha notlo pattananta ayyindi. Vadu lechi nilabaddadu, radhani mokalla meeda kurchomannadu. Radha talani gattiga pattukoni lopalaki, bayataki toyatam modalettadu. Lanja appudappudu nato padukunatanante ninnu pampistane annadu. Radha alage ani kallatone saiga chesindi. Rendu chetulato vaadi moddani pattukundi. Chinnaga vaadi balls nokkindi. Abba lanja .... Antu obulesu muligadu.

 Radha pukulo rasalu vuratam modalayyindi. Mellaga radha tana vellani vadi gudda daggaraki teesikelli danni nimarindi. Obulesuki inka kaipekkindi. Aaaaaaaaaahhhhhhhhh antu muligadu. Ika apukoleni tamakamto vadu radha notini speedga dengasagadu. Vadi modda modontulu matrame lopalaki velutunnadi, ayina vadiki pattaledu. Radha pedalu, naluka, vellu vadiki swarganni chupistunnayi.

 Obulesu rail enginalaga dengasagadu. Vaadi modda purtiga vubbindi. Vaadi balls radha mokhaniki vochchi tagulutunnayi. Vadi mulugulu perigayi. Lanja ninnu vodalane, nee guddani kuda dengale antu vadu vokkasari radha notlo karchesadu. Vaadi rasalani mingataniki praytninchindi. Kani vupiradaka noru teravagane avi bayataku parayi. Obulesu inka karustune vunnadu. Vadu moddani notlonundi bayataku teesi tana rasalu radha vonti meeda chimmadu.

8 Comments:

Akshara Malhotra said...

sobnur and purnima bangla sex vedio free download

Mother & Her Daughter Raped By Police Officer

Muslim Girls Get Sex With Her Hindu Boyfriend

Indian Aunty Nude Bathing Video By Hidden Camera

Desi College Black Teen Naked Self Shot Photo

Teacher Fucked By Her Student in A Class Room

moyore Hotel love sex vedio free download

Afgan Muslim Girl Fucking With Boyfriend

Tamanna Aunty Sucking A Big Dick

Busty Indian Aunty Hard Doggy Style Fucking

Punjabi Bhabhi Remov Clothes & funking Nude

Mature Bangali Bhavi Testing Young Dick

Desi Aunty Making Her Own Naked Dance Video

arabian heroine sex vedio free download

NRI Punjabi Girl Threesome Fuck Video

Desi Mallu Aunty Big Boobs & White Pussy Pics

Hot Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam

Desi Girl enjoying rough sex in Various positions

Indian Free porn videos mp4 and 3gp Desi XXX Porn

Pakistani Muslim School Girl Rape By Teacher

Desi Indian Bhabhi Shows you Her Busty Boobs

Hot And Sexy Teens Small Boobs & Hairy Pussy

Hot Desi Teens Forced Raped By Police Officer

Indian Girls Pissing Hidden Cam Hostel Toilet

Sexy cute desi girls have hot big boobs body

Desi College Girls Raped By American Soldiers

iraqan college girls hotal love sex vedio

Afgan Muslim Girls Raped By American Soldiers

MEGAN FOX BIKINI CANDIDS IN HAWAII HOT PHOTO COLLECTION

vicky sarker said...

Hai ra

Suman Sharma said...

aunty hot photos
aunty boobs
hot ass of mallu aunty
hot malayalam kambi aunties photos tamil girl pundai photos/
tamil hot aunty photos
south indian aunty hot photos
aunty hot images without saree
seductive auntys in saree
mallu aunty in bra panty
bath images of auntys without tawel
link text
hot aunty affair with her husband frirnd
hot hollywood actress images
sunny leone nude images
nude images of auntys looking so hot
malayalam auntys photos


_ ____♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥CLICK HERE♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥ CLICK HERE ♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
____♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥ CLICK HERE ♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥
_______|_♥♥♥♥♥
_______|__♥♥♥♥♥♥

mali naidu Muvvala said...

hi

Sdin Jdr said...

porn star sunny leone
popular sex here
hope you like to watch ........


» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video
» »------------ sunny leone sex video

Laxmi Priya said...

Latest Hindi Sex Kahani From Bhauja.com
hindi sex stories odia sex stories

JAWAAN JISM KI GARMI Hindi Sex story

Hostel Room Me Meri Seal Tooti

Nangi Karke Chachi Ko Choda

Bhai Behan ka Pyar Sagi Behan ki Chudai ki Kahani

Meri Khud ki Biwi Ki Zaberdast Chudai

Friend Ki Sister Ko Ghar Bulakar Maja Liya

Garib Ke Patni Ko Chod dala

Meri Teacher Miss Niharika Ki Mast Chudai

Swayamvar Ka Sach – Hindi Sex Story

Biwi Ho To Aisi

Us Raat Ek Ajnabi Bana Mera Pati – Hindi Sex story

Ek Khade Land Ki Kartut – Longest Expression

Bhai Ki Shali Ko Chod Kar Satisfy Kiya

Meri Phuddi Ko Rakhyas Ne Choda – Hindi Sex

Bete Ki Teacher Ne Chud Te Hui Bete Ne Dekha

Sola Saal Ki Sali – hindi Sex Story

Shadi Suda Rubby Bhabi Ko Pata Ke Choda

आंटी की भूखी चूत (Aunty Ki Bhukhi Chut)

Pyar Se Todi Meri Girlfriend Ki Seal

Modelling Ke Bad Behan Ki Pahli Birthday

Mumbai Me Ajnabi Foreigner Ko Pata Ke Choda

Gaaw Ki Bhabhi Ki Gaand Mari Raat Me

mk said...

Gay Sex Cams


Adult Chat Rooms


Gay Webcams


Free Video Sex Chat


Couple Live Webcams


Instant Live Sex Cams


Live Sex Boys Cams


Free Webcam Sex Rooms


HD Gay Porn


Live Dolls TV


XXX Gay Porn Galls


XCamMix.com


Super Movies Gay


Superior HD Sex Cams


Camgirls Online


Free Sex Webcams


Teen Cam Vids


Bed Spy Cams


Cutest Cam Girls


Live sex cams


Teen Webcam Sex


My Hidden Cameras


Free XXX Webcams


Young Virgin Girls


Free Sex Chat Webcam


Live Cam Sex


Hosewife Live


Asian Free Cams


Sexy girl liveshow


Porncams 4 Free


Porncams 4 Free


YeaXXX Cams


Fap Webcams


Free live sex shows

JAGAN said...

నేను JAGAN .. బాగా సెక్స్ కోరికలతో కసి కసి గ ఉన్న నిజమైన అమ్మాయి / ఆంటీ కోసం చూస్తున్న,రహస్యంగా సెక్స్ కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఉన్న అమ్మాయి/ ఆంటీ మెసేజ్ చేయండి , ముందు స్నేహం , కోరికలు షేర్ చేసుకుందాం.. సెక్స్ చాటింగ్ .. నచ్చితే , ఇష్టమైతే నిజంగా సెక్స్ చేసుకుందాం తనివితీరా .. ఇది లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి జస్ట్ ఫన్ అంతే .... లైఫ్ ఒక్కసారే వస్తుంది ... ఇది సీక్రెట్ గ టైం కుదిరినప్పుడు ఎలాంటి ప్రొబ్లెమ్స్ లేకుండా లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి , బాగా సెక్స్ కోరికలతో కసి కసి గ ఉండి కోరికల తిర్చుకోలేని అమ్మాయి / ఆంటీ ప్లీజ్ మెసేజ్ చేయండి ..... ప్రామిస్ గ చెప్తున్నా సేఫ్&సెకురే ఫన్ .. మన రోజువారీ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రహస్యంగా సెక్స్ కోరికలు తిర్చుకున్ధం...
► ► ► ♥ ♥ 9989100589 ♥ ♥ ► ► ► NOTE : PLEASE CALL ONLY FEMALES'

Post a Comment