Thursday, March 31, 2011

varalakshmi dengudu (telugu sex story)

 ఆమె  పేరు   
వరలక్ష్మి .School teacher గ పనిచేస్తోంది .ఇద్దరు పిల్లల
తల్లి ..వాళ్ళ ఆయన బ్యాంకు లో పనిచేస్తున్నాడు . తను వేరే ఉఊరిలో
ఉంటాడు .పిల్లల చదువుకోసమని తను విడిగా ఉంటోంది ..పీకి మొహమతమగా మాటలడుతుంది ..మొదట సరి నాకు పరిచయమినపుడు
అదోల చూసింది .నీను పెద్ద పట్టించుకోలేదు . కాని రెండో సరి
మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చూసాను .మనిషి లావుగా ఉంటుంది .పెద్ద
ఎట్టు కాదు .చల్లు మాత్రం అడిరిపోయీ సైజులో ఉంటై .ముడ్డి
పిర్రలు వెనకనుంచి చూస్తె కసిగా ఉంటై .దీన్ని ఎప్పటికైనా
దేన్గాలి అనుకొన్నాను .టైం kosam
చూస్తున్నాను .వాళ్ళు వేరే వూళ్ళో ఉంటారు .ఒక ఎవెనింగ్ తను camp కి
వెడుతూ ,బస్సు చెడిపోవడం వాళ్ళ ,మబ్బుగా ఉండుట వాళ్ళ ,night
ఆగి ,morning వేల్లచ్చని ,మా ఇంటికి వచ్చింది .ఇంట్లో
వాళ్ళందరూ ,పెళ్ళికి వెళ్లారు .నీను ఒక్కడినే ఉన్నాను .బయట వర్షం
వాళ్ళ ,తను మా ఇంటికి వచీతప్పటికి పూర్తిగా తడిసి
పోయింది .నీను గబగబా తువ్వాలు తీసిచ్చి తుడుచుకోమ్మ్మని
చెప్పి ,బెరువలోంచి ఒక నిఘ్తి తీసి ఇచ్చినాను .తను
వేసుకోండి .నీను ఈ లోపులో టీ పెదదతానని చెప్పను . కాని
తను టీ తాగనని చెప్పింది .తనని గదిలో పడుకోమని
చెప్పి ,నేను హాల్ లోకి వచ్చి TV చూస్తున్నాను .కసేపతిక్ i తను
కూడా హాల్ లోకి వచ్చి నిద్ర పట్టుతలేదని నా ఎదురు సోఫాలో
కూర్చోండి .
అప్పుడు చూసాను తనని .తను ఓబ్జేచ్ట్
చెయ్యకుండా వేసుకోండి .లోపల bra వేసుకోలేదు .లంగా కూడా
వేసుకోలేదు .నాకు అప్పుడు అనిపించింది ,ఈవాడని లైన్లో
పెట్టచ్చని .పెద్ద పెద్ద sallu
ఉబికి కనిపిస్తూ ఉఓరిస్తున్నై .ఫై బుట్తోన్స్ పెట్టుకోలేదు .కాళ్ళు
విడదీసి కూర్చుంది .G spot లిఘ్త్గా కనిపిస్తోంది .
కొంత సేపతకి ,సెరిఔస్గా ,aaa cassetts ఉన్నాయా అని
అడిగింది .నేను ఆశ్చర్యపడి ఉన్నాయ్ అన్నాను .పెట్ట kudadoo
సరదాగా ఆంది .VCP on చేసి ,casette పెట్టాను .Casette
చూస్తూ ,ఒక చేత్తో ,సాలలు రుద్దు కుంటూ ,ఒక చేత్తో ,
పూకు పముకొంటూ ,నా కేసి కసిగా చూసి ,రా మరిది ,అలా
చూస్తావేంటి ,కం on yaar..undi .నీను melliga
తన పక్కకి చేరి నా పేదలను తన పెదాలతో కలిపి ముద్దు
పెట్టాను .Slowga నా నాలుక తన నోటిలోకి doorchi
ముడుపెడుతూ ,slowga,ఒక చేత్తో ,nighty లూసె చేసాను .మొత్తం
కిందికి జారి పోయింది .ఒక్క సరి తన kobbari
బొందలు లాంటి రెండు sallu బయట పడ్డాయి .తను మనిషి తెల్ల
ఉండుటవల్ల ,సల్లు కూడా తెల్లగా ఉంది ,nipples నల్ల aga
బలే ముద్దువస్తున్నై .ఒక దాని వదదెపీ పిసుకుతూ ,ఒకటి చీకటం
మొదలు పెట్టాను .ఏఏలొపులొ తను naa
లుంగి ఊదా దేసేటప్పటికి ,నా సుళ్ళ (lavadaa) అప్పటికే బాగా
నిక్కింది .దాని చూసి తను మురిసిపోయి ,pisakatam
మొదలుపెట్టింది .తను ఫ్రీగా మాటలాడడం మొదలు పెట్టింది .నీను
కూడా జత కలిసాను .కసిగా సల్లు నలిపెస్తున్నాను .అబ్బా ..ఆని
మూలిగింది .నీప్పిగా ఉందా ఆన్నాను .నవ్వి ,లేదు ..పిసికేయ్యి …
ఆంది .నీను melliga
ఒక చేత్తో పొట్ట రాస్తూ ,పూకుని పైన పాముతున్నాను .ఆతులు
గీక్కోలేదు .నీను తన రెండు కాళ్ళ madyana
కూర్చొని ,మెల్లిగా తన పూకుని వేదదేస్సాను .లోపల ఎర్రగా
చెలిక కనిపించింది .మెల్లిగా నా nalukani
పూకులో దూర్చి గొల్లిని కేలుకుతున్నాను .తను పలవరిస్తూ పటచి
బూతులు మాటలడుతోంది .Shhh….isss…
Abaa…నకార ..అది …ఇంకా …తనపుకులోంచి రసాలు కారుతుంటే నేను నా
నాలుకతో పీలుస్తున్నాను .అబ్బ . .
Iss..Naa మొగుడు ఎప్పుడు నా పూకు నాకలేదు …iss…నీవు బలే
నకుతున్నావు ….isshh…చాలు పీకి ర …
నా లావాద లేచి 8 ఇంచెస్ పొడవుగా ఉంది .అది చూసి తను ,ఇంట
పెద్ద లవడా నేను చూడ లేదు .Naaku
చీకాలని ఉంది అని ,నన్ను కూర్చోపెట్టి ,తను నా తొడలు మధ్యకి
వచ్చి నా లవదాని తన notiloki
తీసుకొని చీకటం మొదలుపెట్టింది .10 min. తరవాత లేచి ,నన్ను
కసిగా దేన్గాలి మరిది ,నా pooku
గుల నువ్వే తీర్చాలి .నేను నీ సొంత లంజ ననుకో ,నీ ఇష్టం ,ఎలా
దేన్గుతనంటే ,అలాగే దొబ్బు ,..ప్లీజ్ .
తనని సోఫాలోంచి బెరూం లోకి మర్చి మంచం పైన
పదవేసాను .తను వెల్లకిలా పడింది .Neenu
మంచం చివరన నించున్నాను .తను కళ్ళు రెండు బర చాపి రెండు
చేతులతో పూకు విడదీసి choopistoo
కసిగా చూసింది .నీను వెంటనే తన కాళ్ళ మధ్యకి చేరి నా
లవదాని తన పూకు పైన రుద్దుతున్నాను .
అబ్బా ..ఎంతసేపు …దూర్చు ..ఆగలేకున్నాను ..ishh…ఆంటూ ,ఒక చేత్తో
నా లవడా పట్టుకొని తన pooku
విడదీసి లోపలి దూర్చుకొని ,తసి మరిది ..ఆంది .నీను రెండు
చేతులతో దాని సల్లు పట్టుకొని pisukutoo
మెల్లిగా 2 or 3 saarlu పీకి కిందకి జరిపి ఒక్క తూపులో మొత్తం
నా లవదని దాని పూకులో పెట్టేసాను .
Ishh…అమ్మ ..ఆబా ..Yem లవదరా బాబు ,గుర్రం లవడల
ఉంది ,నోటిలోకి వచ్చింది ..iss..ఇంకా డెంగు ..
ఎలా ఉంది లంజా నా లవడా నీ పూకులో ? నీ యబ్బ అడుక్కంత
తగులుతోందిరా ..iss..బలేగుంది .
పూకు మీద ee అటులేంటే ? గీక్కోవ ? ఈ మధ్య పూక్కి పని
లేదుగా .బద్దకించ .నువ్వు roju
దేన్గుతానంటే ,గీకేస్త .నీకు నచ్చలేద ? ఉందని ,నీ
యమ్మ .బావుంది .మీ ఆయన దేన్గడ ?
యా ..పిల్లలు పుట్టాక దేన్గడం తగ్గించాడు .నా కేమో
గుల .ఆయనికి లేవదు .లేచిన kangaruga
తోసేసి ,తొందరగా కర్చేసుకుంటాడు .పైగా floor ప్లే అస్సలు
చెయ్యదు .డైరెక్ట్ fight .నాకు borega
ఉంటుంది .పోనిలే .నిన్ను రక రకాలుగా నేను దేన్గుటగా .ఆన్దేకేగా
నా పప్పు నీకిచ్చింది ..
Iss..అది ..అలాగే ..డెంగు ..పోదు ..అమ్మ ..ishh…నీ యబా ,ishh…
డెంగు ..డెంగు ..పోదు ..కొట్టు …
దేన్గులత బావుంద ?
Ooo..అమ్మ ,Aaa,ooo,దేన్గర ,అది ,అలాగే ,డెంగు ,పోదు ,అమ్మ ?
అమ్మ ,నీ యమ్మందేన్గా ? బలే దేన్గించుకొంతున్నవే లంజా ?
ముందు నన్ను దేన్గర ,అమ్మ ,aaa,బలేగుంది ,నకేవితో అవుతోంది .
వరాలు my darling,నీ పూకు బలే ఉండే .అమ్మ ,shhh...,నీ
యమ్మ ,ఇంట కసేంటే లంజా . దేన్గర ,నీ యబ్బ ,అది ,గుర్రం
లవదర బాబూ నీది ,యమ tight గ ఉంది .Shhhhh....isssss....నీ
మొడ్డ స్వర్గం చూపిస్తోందిరా ..,,shhhh......isssss...ammaaa....
నే మోద్దకు
సలాం ,అది ,అలాగే ....దేన్గర ,అది ,...sh.....ammo....అబ్బ్బా .....రోజు
దేన్గర ...
న పూకు నే మోద్దకు గులాం ...ఇంతవరకు నన్నెవడు ఇలాగ
దేన్గాలేడుర ...దేన్గర ..
Isssss....నా రంకుమొగుడ ...naa గుడ్డ
అడిరిపోతోందిరా ..isshhh...అబ్బ ...అది ...కొట్టు ...
పూకు చిత్తడి చేసేయి ....నీ యబ్బ ..దెబ్బకి కడుపు
రవళి .కడుపోస్తే గోదావేమునే .నీకెందుకురా పూక , నేను ఆపరేషన్
చేయించుకోలేదు ...అది ...కొట్టు ....పిసికేయ్యి నా
బయిలు ...అది ...isshhhh....అమ్మా ...నాకు పూకులో
కరిపోతోన్దిరో ...ishhh...అమ్మ .. అమ్మ ..issss….వారా
డార్లింగ్ ,iss….నీ పూకు ఏమిబగుందే ,నీ యమ్మను దేంగా .,లంజా …న
సుళ్ళ ,లవడా బాగుందా , నీ మొగుఇ లావాద కన్నా పెద్దాడ ?
oooo,వాడి మొడ్డ ,vadidi
లేవదు .నీ యబ్బ ,నీది గుర్రం లవడల ఉందిరా బబూ .పూకులోంచి
నోటిలోకి వచ్చింది .
ఎం తిని పెంచావురా ,నీ యబ్బ ,అద్ది ..shhh…డెంగు ,నీ
యబ్బ ,దేన్గర ,అది ,shhh….అబ్బ …
నీ యమ్మందేన్గా ,లంజా ,అమ్మ .isshhh..నాకు కరిపోతెందే ..ishh..నీ
యబ్బ ,karcheyi
న పూకులో ,కడుపు రవళి …అది . .ishh….అమ్మా ..పూకు ఇత్తడి
అవుతోందిరా ..ishhh…..
అబ్బ ...shhh....ఐపొంది ...అమ్మా ...ఎం దేన్గుతావురా na రాజా ....నీ
మొడ్డ నా పూకులో స్వర్గం చూపిస్తోందిరా ..iss..
నీను చల్లు గట్టిగా నలిపేస్తూ ,స్పీడుగా దేన్గుతున్నాను .వరాలు
డార్లింగ్ ,నీ యమ్మనుదేన్గా ,ఎంత బావుందే nee
పూకాట .రోజు రావే .నీ పూకు చితక
దేన్గుట ...isshh..isss..ఆబా ..ఆంటూ తన పూకులో నా లవడా
గట్టిగ అదిమిపెట్టి కార్చేసాను . కాసేప్తకి ఇద్దరం లేచి
బాత్రూం లోకి వెళ్లి ఒకళ్ళను ఒకళ్ళు కడుగుకోన్నాము .
సబ్బుతో తన ఒళ్ళంతా నేను రుద్దాను .తను నా ఒళ్ళు రుద్దుతూ నా
లవడా తో ఆడుకోండి .తను ఒంగుని kallu
రుద్దుకొంతుంటే వెంక నుంచి దాని పూకు షేపులు చూసి నా
లవడా లేచి పోయింది .తనని అలాగే ఒంగోపెట్టి ,
దోగ్గి స్త్య్లేలో తన వెనకకి చేరి ,గుడ్డ పిర్రలు వేదదీసి నా
లవదని తన పూకులోకి పేటి ముందుకు ఒంగి ,
చెరకు రసల్లాంటి దాని బయిలు పిసుకుతుఓ ఒక్క తోపులో నా సుళ్ళ
పూకులోకి గట్టిగా గెంతి చల్లు pisukutoo
వెనకనుంచి వీర దెంగుడు దేన్గాను .తరవాత రెలక్ష్ అయ్యాము .Floor
play ద్వార మల్లి రెచ్చిపోయి eesaari
గుడ్డ కన్నం (ass hole) కూడా దేన్గాను .ఇప్పటకి వీలైనప్పుడు
వచ్చి దేన్గించ్కొంతుంది .

4 Comments:

abhi ram said...

Hi I'm abhi cal me only ladies 7386939416 kaburulu cheppukundam pichi pachhiga sex gurinchi matladukundam nachhite kaluddam only ladies don't call boys plz.

Sunita Prusty said...

Most Romantic Hindi Sex Stories Of Sunita Prusty
Student Ki Besarmi Harkat Mein Phasi Madam

फ़ोन पर सेक्स की बातें – Phone Par Sex Ki Batien

Aunty Ki Majboori Se Uthaya Faida

Bhai Ko Seduce Karke Khudko Chudwaya

जीजू ने मुझे पहली बार चोदा – Jiju Ne Pahlibar Choda

Ghar Ki Naukar Khesri Ke Saath Chudai

Jija Saali Ke Saath Masti Bhari Chudai

आशा ने लिया छोटा भेया के साथा मजा – Asha Ne Liya Chota Bheya Ke Saath Maja

Meri Bajuwali Sexy Aruna Bhabhi

Sarita Madam Ko Raat Din Chudi

Meri Pyari Sexy Bhabhi Ki Chut Chudai

शादी के बाद भी न बुझी प्यास – Shaddi Ke Bad Bhi Na Bujhi Pyas

Cousin Aur Uski Saheli Se Masti Mein Choda

Apne Se 10 Saal Badi Ladki Ko Choda

Sanju Ki Gori Chut Aur Mera Pyasa Lund

Bidhwa Bahu Sasur Ki Lund Se Pregnant

Shaadi Ki Barat Mein Chudgayi Kajal

Meri College Ki Vice Principal Ne Pata ke Choda

Dono Behen Ke Saath Masti Se Chudai

Saheli Ki Bahane Bheiya Se Khudki Chudwai

Mere Bhabhi Randi Bankar Pyas Bujhaya

dinesh reddy said...

super na mail ki msg cheyandhi auntys grils plsss

Kranthi said...

Hi girls and Aunty's my name is kranthi age 22.natho denginchukovali anukunte call me fast only ladies in Hyderabad 7075556502

Post a Comment