Wednesday, March 2, 2011

రవి

రవి చెప్పినట్టు తనకు వీలైనంత వరకూ చంద్రాన్ని రెచ్చగొట్టడం లోకాని
రమ విషయం ప్రస్తావించడం లో కాని అంతా అనుకున్నట్టే చేసింది. .....
రవి చెప్పినట్టు తనకు వీలైనంత వరకూ చంద్రాన్ని రెచ్చగొట్టడం లోకాని
రమ విషయం ప్రస్తావించడం లో కాని అంతా అనుకున్నట్టే చేసింది. కాని
మరీ సిగ్గు లేనట్టు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించానా చంద్రం ఏమనుకుంటాడో
అనే శంక. ఇలా మనస్సు పరి పరి విధాల పోతుండగా పక్కనే సేద దీరి
మోచేతిపై ఆనుకుని చూస్తున్న చంద్రం వంక చూస్తే నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు.
తన మొహం లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కనిపించక పోవడంతో అమ్మయ్య అనుకుంది. కొద్ది
నిమిషాలు కబుర్లతో గడిచాయి. దూరంగా ఎవరో వస్తున్న అలికిడి ఐతే తలుపు
తీసి చూసింది ( అంతకు ముందు అనుకున్న ప్రకారమే రమ వస్తూ కనిపించింది.
తన చేతిలో చిన్న సంచీ అందులో ఏమున్నాయో విశాలకు అర్ధమయింది)
రమ ఇంటి వరకూ వచ్చింది. తలుపు దగ్గరకు వచ్చిన విశాలను చూసి కొద్దిగా
చకితురాలై

ఏమిటి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా అంటే చంద్రం కూడా ఇక్కడే అంటూ ఆశ్చర్యంగా
అడిగింది.

అవును అన్నట్టు కళ్ళతోనే నవ్వి ఏమిటి రవి కూడా వస్తున్నాడా అడిగింది.

ఆ.. ఓ గంటలో వస్తానన్నాడు. వద్దులే నేను వెళ్తాను అంటూ వెనక్కి
వెళ్ళబోతే ఏమిటి ఆగు వెళ్ళకు ఎలాగూ మేము బయలుదేరబోతున్నాము. ఇంతవరకు
వచ్చి వెనక్కు వెళ్ళిపోతావేం అంటూ చేయి పట్టి ఆపింది.

ఉహూ వద్దు లోపల చంద్రం వున్నాడుగా బాగోదు నేను వెళతాను అంటూ చిన్నగా
విదిలించుకో పోతే

వెళ్ళకు మళ్ళీ రవి వుసూరు మంటాడు. పాపం ఆ వుసురు నాకు తగులుతుంది అంటూ
కళ్ళతోనే నవ్వింది.

రమ కూడా కొంటెగా నవ్వుతూ అంత జాలి ఉంటే పాపం తను బాధ పడకుండా
చూడు నేను వెళతాను “ అంది.

“ఏయ్‌ అదిగో ఆ మాటలే వద్దు అన్నది” అని నవ్వేసి ఇదివరకటిలా
బాధపడకుండా కోపం తెచ్చుకోకుండా తను కూడా నవ్వుతూ “ ఐనా అంతమందిని
భరించే వోపిక నా వల్ల కాదమ్మా ఏదన్నా ఐతే గియితే నీ వల్లే
కావాలి” అంది

పక్కున నవ్వింది రమ ఆ మాటకు.

లోపలికి రా ఏదో పని మీద వచ్చవని చెపుతాను చంద్రం ఏమీ అనుకోడులే
అంటూ ఆ బేగ్‌ లో ఏముంది అని బేగ్‌ చేతిలోకి తీసుకుంది

చిన్నగా సీసాల శబ్దం అవడంతో ఒహో అవా పూర్తి సరంజామాతోనే
వచ్చసారే అని నవ్వింది.

రమ కొంటెగా నవ్వుతూ ” నీ మరిదికి అవి లేక పోతె పని మొదలవ్వదులే ”
అంది.

ఏమిటా మాటలు అన్నట్టు చిన్నగా నవ్వుతూ రమ జబ్బపై ఒకటి వేసింది
.ఇద్దరూ లోపలకు అడుగు పెట్టారు. వీళ్ళ మాటలు విని మంచం మీద సర్దుకుని
కూర్చున్న చంద్రం ఏమిటి ఇలా వచ్చింది రమ అన్నట్టు విశాలకేసి చూసాడు.

“ ఏమీ లేదులే మా రవికి కొద్దిగా ఆ మందు సరదా ఎక్కువలే ఇంట్లో ఐతే
ఎవరన్నా చూస్తారు ఈ బేగ్‌ ఇక్కడ పెట్టమంటే పెట్టి వెళదామని రమ వచ్చింది
అంతే ” అని విశాల అంది.

అవును అన్నట్టు రమ తల వూపడంతో ఏముంది ఆ బేగ్‌ లో చొడనీ అంటూ చంద్రం
చేతిలోకి తీసుకుని విప్పాడు.

అందులో ఫారిన్‌ లిక్కర్‌ బాటిల్స్‌ రెండు, సోడా సీసాలు, కూల్‌ డ్రింక్‌ సీసాలు,
గ్లాసులు తినడానికి కారపు బూంది మొత్తం సరంజామ అంతా ఉన్నాయి.

ఆ మందు సీసాలు రెండూ లోపల తేనె రంగు ద్రవంతో నోరూరించేలా
ఉన్నాయి.

ఆ సీసాలు చూసి చంద్రం కళ్ళెగరేస్తూ ఎప్పుడో ఈ రకం మందు చూడ లేదే
అనడంతో

“ చాలా ఖరీదైనవిలే. ఒక్కొక్కటీ ఐదారు వేలకు తక్కువ ఉండదు.
ఎక్కడినుంచో తెప్పించుకుంటాడు ప్రత్యేకంగా “ అంది విశాల.

టేబుల్‌ పై సీసాలు సర్ది పెడుతున్న విశాల సరదాగా టేస్టు చూస్తావేమిటి
విప్పనా అంటూ అడిగింది.

“ ఇప్పుడా వద్దులే బాగోదు తనేమన్నా అనుకుంటాడేమో ”అన్నాడు నసుగుతూ.

“ఏం పర్వాలేదు. తన దగ్గర ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి లే .ప్రయాణం లో
బాగానే పట్టుకొస్తాడు. ఏమీ అనుకోడు. నాకు తెలుసుగా.

“ పర్వాలేదంటావా ఐనా ఇప్పుడు ఒక్కడినే తీసుకోవాలంటే ఏం సరదాగా
ఉంటుంది వద్దులే ” కొంచెం మెత్తబడుతూ అడిగాడు చిన్నగా.

“ ఒహో అదా నీ ఇబ్బంది కవాలంటే మేమూ కంపెనీ ఇస్తాములే. ఇదిగో కూల్‌
డ్రింక్‌ సీసాలు ఉన్నాయిగా. అందులో కొద్దిగా కలుపుకుని తీసుకుంటాము.
పర్వాలేదు అంటూ అంగీకారం కోసం రమ వంక చూసి అడిగింది.

” మనమా వద్దు వద్దు ” కంగారుగా అంది రమ

“ ఏమిటా బెట్టు. ఎప్పుడూ అలవాటు లేనట్టు. మీ అన్నయ్య మనల్ని ఏమీ
తాగుబోతులనుకోడులే తనకీ తెలుసు అప్పుడప్పుడు మనం కంపెనీ ఇస్తుంటామని ”
అంటూ సమాధానం కోసం చూడకుండా నెమ్మదిగా గ్లాసు ల లోకి వంపింది.

చంద్రానికి కొద్దిగా గ్లాసు లోకి వంపి సోడా కలిపి తమ ఇద్దరికీ కూల్‌ డ్రింక్‌
లో కలుపుతూ బూంది పెట్టాలిగా ప్లేట్స్‌ పట్టుకురా అని రమను బయటకు పంపి
కొద్దిగా ఎక్కువ మోతాదులో రమ దాంట్లో కలిపింది.

అలా పనిచేస్తున్న విశాలకు రవి చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి “ఆ
ఫారిన్‌ మందు మామూలుగా కూల్‌ డ్రింక్‌ లో కలిపితే ఏమీ తేడా ఉండదు. ఆ
రుచిలో కలిసిపోతుంది ఒక అరగంట వరకూ ఏమీ తెలీదు. ఈ లోగానే రెండు
మూడు పెగ్గులు పట్టించేయాలి.. ఏమీ కిక్‌ ఇవ్వక పోవడంతో మాములుగానే ఉంది
కదా అని తాగేస్తారు. మాములుగా ఐతే ఒక పెగ్‌ తాగితేనే మత్తుగా
పడిపోతారు అరగంట తర్వాత అదీ రెండు మూడు పెగ్గులు తాగితే ఇంక ఐదారు
గంటల వరకూ మనుషుల్ని పట్టి కుదిపినా లేవలేరు అంత పవర్‌ ఉంది “రవి
చెప్పిన మాటలు విశాల చెవిలో మార్మోగుతుంటే జాగ్రత్తగా
వ్యవహరిస్తోంది

తిరిగి వచ్చిన రమ విశాల వంక చూస్తూ ఏమిటి కొద్దిగానే కలిపావు కదా. ఏదో జస్ట్‌ కంపెనీ కి అంటూ వచ్చి కూర్చుంది.
అందరూ చీర్స్‌ చెప్పుకుని తాగడం మొదలెట్టారు.

రమ కూల్‌ డ్రింక్‌ లో కలిపిన మందు తాగుతూ ఊ టేస్ట్‌ ఏమీ మారలేదులే పర్వాలేదు అంటూ మాములుగా తాగ సాగింది.

నెమ్మదిగా ఇద్దరినీ చూస్తూ రమ వంక చూసి కళ్ళెగరేసి ఏమిటి ఇంటి దగ్గర నుంచి హడావిడిగా బయలు దేరినట్టు ఉన్నావు అంటూ నవ్వింది.

ఏం అని రమ అంటే

ఏమీ లేదు లే నవ్వింది.

పర్వాలేదు చెప్పు అంటే

ఏమీ లేదులే లోపల బ్రా కూడా వేసుకోకుండా వచ్చేసావేమిటి అంత హడావిడా అంటూ నవ్వింది

ఛి ఏం మాటలు చంద్రం ఉండగా అన్నట్టు ఉరిమి చూసింది.

తప్పై పోయింది అన్నట్టు చిన్నగా లెంపలు వేసుకుంది విశాల.

తన మాటలకు చంద్రం చూపులు ఎక్కడ పారాడుతున్నాయో వోర కంట గమనించి చిన్నగా నవ్వుకుంది

మామూలు మాటలతో చిన్నగా టైము గడుస్తోంది.

మందు వెరైటీ గా ఉండి బాగుండడంతో అప్పటికే మూడు పెగ్గుల వరకు చంద్రం లాగించేసాడు.

రమకు చెప్పి కూల్‌ డ్రింక్లో తను చొస్తుండగా ఏవో కొద్ది బొట్లు వేసినట్టు వేసి చూడకుండా ఎక్కువ వేసేసింది విశాల.

తేడా తెలియక పోవడంతో మామూలుగా తాగసాగింది రమ.

అలా నెమ్మదిగా మూడో పెగ్‌ వరకు రమను తాగనిచ్చింది విశాల. తను మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంది.

అప్పటికే చంద్రం కళ్ళు నెమ్మదిగా మూతలు పడుతూ ముద్ద ముద్దగా మాట్లాడ సాగాడు

ఇంక చాలులే అని విశాల అంటే ఆఖరి సారి పర్వాలేదుగా మీ రవి ఏమీ అనుకోడుగా అంటూ మరో పెగ్‌ కోసం చంద్రం చేయి జాపడంతో తప్పడం లేదన్నట్టు చూసి కొద్దిగా పోసి ఇక చాలు అని అన్నీ సర్దేసింది

వంట్లో నెమ్మదిగా మత్తు రేగుతుండడంతో అప్పటి వరకూ కూర్చున్న చంద్రం మంచం మీద వెనక్కు వాలి చిన్నగా మాట్లాడుతూ తాగుతున్నాడు.

మిగిలిన చెత్త ఏరడానికి రమను పైకి లేవమని చెప్పి చంద్రం ఉన్న మంచం మీద కూర్చోమని చెప్పి అన్నీ సర్దింది విశాల

అలగే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొద్ది సేపు.

మాటల్లో ఉండగానే చంద్రం నెమ్మదిగా కళ్ళు మూతలు పడుతుండడంతో ఏమిటి ఇది ఇక్కడే ఉండి పోతే ఎలా రవి వస్తాడు కదా అన్నట్టు ఆదుర్దాగా విశాల వంక చూసింది రమ.

అవును కదా అన్నట్టు విశాల చూసి చూద్దాం అంతగా ఐతే రవి రాగానే నువ్వూ తనూ పక్క రూం లోకి వెళ్దురు కాని చంద్రాన్ని నెమ్మదిగా నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని సర్ది చెప్పింది రమ.

ఇద్దరూ అలా మాట్లాడుతుండగానే రమ కళ్ళలో ఎర్ర జీరలు కమ్ముకుంటుండడం చూసి

కాసేపు ఉండి ఇవన్నీ కడిగేసి వస్తాను అంది విశ్శాల.

వద్దే ఏదో నిద్ర వచ్చేలాగా ఉంది అంటూ రమ కళ్ళు మూతలు పడుతుంటే బలవంతంగా ఆపు కుంటోంది

అబ్బ నీకే కాదు బాబూ నాకు కూడా అలాగే ఉంది ఈ మందు చూస్తే చాలా పవర్‌ ఉంది అనుకుంటా అంటూ కుర్చీ వెనక్కు వాలి కళ్ళు కొద్దిగా మూసుకుంది.

అలా కూర్చో లేక మంచం చివర ఒక పక్కగా రమ మోచేతి మీద తల ఆనించి మాట్లాడుతుంటే విశాల నిద్ర ముంచుకు వస్తున్నట్టు కళ్ళు మూసుకుంది

కొద్ది క్షణాలు ఆపు కున్న రమ తనకు తెలీకుండానే కళ్ళు మూతలు పడడంతో మత్తుగా వాలి పోయింది మంచం మీద

అంతా అనుకున్న్నది అనుకున్నట్టు జరగడంతో నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చిన విశాల రవి ఎప్పుడు వస్తాడా అన్నట్టు చూడసాగింది.

కొద్ది క్షణాలకు దూరంగా వస్తున్న రవి కనిపించాడు.

అదురుతున్న గుండెలను చిక్కబట్టుకుంటూ రవి దగ్గరకు రాగానే బలవంతంగ మొహం మీదకు నవ్వు పులుముకుంది.

తన మొహం లోని నవ్వు చూసి అంతా అనుకున్నట్టు జరిగినట్టు అర్ధమై గ్రేట్‌ అన్నట్టు చిన్నగా నవ్వుతూ అభినందించాడు


ఇద్దరూ నెమ్మదిగా లోపలకు అడుగు పెట్టారు

చంద్రం మంచం మీద నిలువునా పడుకుని వుండగా అతని కాళ్ళ దగర రమ అడ్డంగా నిద్ర పోతోంది. ఇద్దరూ ఈ లోకం లో లేనట్టు మత్తుగా నిద్ర పోతున్నారు.

ఎందుకైనా మంచిది చూడు అన్నట్టు రవి సైగ చేయడంతో విశాల మంచం దగ్గరకు వెళ్ళి ఇద్దరినీ పేరు పెట్టి పిలుస్తూ చేత్తో కుదిపింది. ఎవ్వరిలోనూ ఇసుమంతైనా చలనం లేదు.

అంతా ఓ కే అన్నట్టు రవి కేసి చూసింది.

ఇంకా ఉంది.

0 Comments:

Post a Comment